NÁVOD K POUŽITÍ TWIST OFF UZÁVĚRŮ

Twist Off je univerzální kovový vakuový uzávěr s výstupky. Otočení do jedné čtvrtiny jej těsní, odstraní se vzduch a znovu utěsní. Je vzduchotěsný a kapalinotěsný, což prodlužuje životnost výrobku.

Přestože je velká část Twist Off uzávěrů aplikována strojem, je možná také úspěšná aplikace rukou. Je tomu však třeba věnovat zvláštní pozornost, a to následujícím způsobem:

 • NEPŘETAHUJTE
 • UJISTĚTE SE, ŽE VÝSTUPKY NA UZÁVĚRU ZAPADAJÍ DO ZÁVITU
 • APLIKUJTE UZÁVĚR IHNED PO NAPLNĚNÍ
 • NEPŘEPLŇUJTE SKLENICI / LÁHEV

 

JE TŘEBA DODRŽOVAT NÁSLEDUJÍCÍ ZÁSADY:

 1. Naplňování – aby se vytvořilo vakuum, nenaplňujte sklenici / láhev ne více než do 95 % objemu, tj. přibližně 10 mm pod okraj.
 2. Upevnění uzávěru – pokud je to možné, předehřejte uzávěr, a to zejména při studené náplni. Uzávěr nepřehřívejte, maximálně do 60°C. To změkčuje těsnící hmotu, která odvádí tlak z výstupků a zajišťuje lepší utěsnění. Nasaďte a utáhněte uzávěr špičkami prstů a dbejte na to, aby výstupky na uzávěru byly ve skleněném závitu. Po utažení prsty utáhněte silou o ¼ až ½ palce nebo o 7 až 12 mm. Aplikovaná síla je pravděpodobně nejdůležitějším aspektem aplikace uzávěru Twist Off, protože to může znamenat rozdíl mezi dosažením dobrého vakua, tj. dokonalým utěsněním, a ztrátou podtlaku, která může vést k plísním, uvolňování uzávěru, pokud dojde k prudkému pohybu atd. Nadměrné utažení uzávěru může také vést k problémům s jeho pozdějším odstraněním. Nezapomínejte, že se jedná o šroubovací uzávěr, a tudíž nesmí být příliš utažen.


Nesprávně nasazený uzávěr. Výstupek na uzávěru nezapadá do závitu.

Obrázek ukazuje příliš utažený uzávěr způsobující zkřivení výstupku.

 Utažení špičkami prstů         Utažení silou

DVĚ METODY KONTROLY TĚSNĚNÍ

 1. Nakloňte sklenici na bok a sledujte polohu uzávěru na skleněném závitu. V ideálním případě by měl být přibližně v jedné třetině závitu. Za polovinou dojde k přetažení uzávěru, což způsobí zakroucení víčka, a dojde tak ke ztrátě vakuového efektu. Nedostatečné utěsnění by mohlo vést k tomu, že se uzávěr při vystavení nárazu uvolní.
 2. Považujte dělicí čáru na sklenici / láhvi za referenční čáru, která bude vždy ve stejné poloze na okraji závitu. Pro usnadnění identifikace označte čáru fixou. Stejně tak fixou označte levou stranu výstupku, čímž označíte další referenční bod. Při aplikaci uzávěru změřte vzdálenost mezi oběma body. Tato vzdálenost by měla být +/- 7 mm. Opět platí, že pokud je označený bod výstupku za označeným bodem dělicí čáry, dojde k zakroucení výstupku.

Obrázek ukazuje ideální pozici uzávěru na skleněném závitu. Zhruba v 1/3 cesty dolů podél závitu. Nikdy ne více než polovinu cesty. 

Obrázek ukazuje vzdálenost mezi skleněnou dělicí čárou a levým okrajem výstupku uzávěru. Ideální vzdálenost je +/- 7 mm (1/4”).

KONTROLA KVALITY

 1. Těsnění uzávěru – pravidelně kontrolujte měření těsnění dle postupu výše. Jeho nedodržení povede k zakroucení víčka nebo k jeho uvolnění, pokud bude vystaveno prudkému pohybu s následkem ztráty vakuového efektu.
 2. Otisk – dobré těsnění zanechá 360° otisk lemu skla v uzávěru. Nepravidelný otisk může indikovat nesprávné zapadání výstupků do závitu, následkem čehož bude špatné těsnění. Předehřátí víčka zlepší otisk a těsnění.
 3. Proveďte vizuální kontrolu prohloubeniny ve středu víčka, která by měla být konkávní. Dobré vakuum zatáhne střed víčka dolů a dojde k puknutí, pokud je těsnění přerušeno. Ztráta vakuového efektu se projeví konvexním tvarem ve středu víčka. To bude platit v případě studené náplně.
 4. Před balením a zejména pod okrajem víčka zkontrolujte, zda jsou sklenice / láhev i víčko suché. Zachycení vlhkosti mezi víčkem a skleněným okrajem by mohlo vést ke korozi.

 

Skladování

Uchovávejte v teplém a suchém, dobře větraném skladu, který není vystaven prudkým změnám teploty, aby nedošlo ke kondenzaci.

Stohování

Před stohováním nechejte vychladnout.

Reklamace

V případě reklamace uchovávejte kartonovou etiketu, protože obsahuje záznamy o výrobě a kvalitě pro účely sledovatelnosti. Kontaktujte nás kdykoliv, pokud budete potřebovat podporu.